Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Νεότερα δεδομένα για τη χρησιμότητα του HPV-DNA test στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
9 Ιουλίου 2018
Το εργαστήριο Science Labs συμμετείχε με επιτυχία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
18 Οκτωβρίου 2023

Διαβάστε τις νέες  Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας από την US Preventive Services Task Force, εδώ