Για να πραγματοποιηθεί μία μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να έχει προηγηθεί νηστεία;

Τι μπορεί να σημαίνει η ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο της ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ G20210;
5 Σεπτεμβρίου 2016
Σύνδρομο Patau και Edwards: Γιατί η ανίχνευση των Συνδρόμων Edwards (τρισωμία 18) και Patau (τρισωμία 13) είναι τόσο σημαντική;
9 Σεπτεμβρίου 2016

Η Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1C ή A1C) είναι μία εργαστηριακή εξέταση η οποία χρησιμοποιείται, για να προσδιορίσει το μέσο όρο των επιπέδων σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα, τους τελευταίους 2-3 μήνες.

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη εκτιμάται με μία απλή αιμοληψία και μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής, λόγω του ότι δεν επηρεάζεται από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των επιπέδων σακχάρου.
Ωστόσο, πριν από την αιμοληψία δε θα πρέπει να έχετε λάβει ασπιρίνη, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.