Χωρίς κατηγορία

9 Σεπτεμβρίου 2016

Σύνδρομο Patau και Edwards: Γιατί η ανίχνευση των Συνδρόμων Edwards (τρισωμία 18) και Patau (τρισωμία 13) είναι τόσο σημαντική;

Αν και το Σύνδρομο Down (τρισωμία 21) είναι η πιο συχνή τρισωμία, τα Σύνδρομα Edwards (τρισωμία 18) και Patau (τρισωμία 13), αποτελούν τις δύο επιπλέον βιώσιμες τρισωμίες με τις οποίες μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί.
5 Σεπτεμβρίου 2016

Για να πραγματοποιηθεί μία μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να έχει προηγηθεί νηστεία;

Η Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1C ή A1C) είναι μία εργαστηριακή εξέταση η οποία χρησιμοποιείται, για να προσδιορίσει το μέσο όρο των επιπέδων σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα, τους τελευταίους 2-3 […]
5 Σεπτεμβρίου 2016

Τι μπορεί να σημαίνει η ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο της ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ G20210;

Η προθρομβίνη (ή παράγοντας πήξης II) μετατρέπεται μέσω του ενζύμου προθρομβινάση σε θρομβίνη.
5 Σεπτεμβρίου 2016

Πού μπορεί να οφείλεται η υπερβολική κόπωση στην εγκυμοσύνη;

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπ’ όψιν τα σημάδια που σας δίνει το σώμα σας. Ένα υπερβολικό αίσθημα κόπωσης και εξάντλησης είναι πιθανό να υποδηλώνει μία σιδηροπενική αναιμία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στην ομαλή έκβαση της εγκυμοσύνης σας και στη γενικότερη υγεία σας.