Εφαρμόζουμε διαπιστευμένο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης ασθενών με ISO 9001, εργαστηριακής εγκυρότητας 15189 ΕΣΥΔ και ανάλυσης αποτελέσματος CE/IVD.


Η διαπίστευσή μας

Σύγχρονο κέντρο προηγμένων γενετικών αναλύσεων SCIENCE LABS

Εφαρμόζουμε τη δύναμη της γενετικής, μοριακής βιολογίας και βιοπληροφορικής για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Χρησιμοποιώντας Προηγμένες Μεθόδους Γενετικής Ανάλυσης με την τεχνολογία NGS (Next Generation Sequencing), μπορούμε να δώσουμε σε εσάς, τους ιατρούς και επαγγελματίες υγείας πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στο DNA και να σας βοηθήσουμε να τις ερμηνεύσετε και να τις κατανοήσετε, με σκοπό την πρόληψη και την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών σας.


 

Γιατί να επιλέξετε τη Science Labs;


Οι εξετάσεις δεν αποστέλλονται στο εξωτερικό.

Τα δείγματα δεν εκτίθενται σε κινδύνους κατά τη μεταφορά, δεν υπάρχουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις, το κόστος είναι χαμηλότερο και, το σημαντικότερο, υπάρχει αμεσότητα στην επικοινωνία σε όλα τα στάδια των εξετάσεων.


ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ DNA ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Σας βοηθάμε να κάνετε σωστές επιλογές για την υγεία, την οικογένεια και το μέλλον των ασθενών σας.

Ελέγχουμε καταστάσεις της υγείας τους, όπου η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο έλεγχος του DNA είναι πολύτιμος επειδή θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε την πιθανή αιτία του προβλήματος και γιατί η γνώση που θα σας προσφέρει θα σας βοηθήσει να κάνετε τις σωστές επιλογές για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.